Opoboost – nivelvaiheen ja lukion opinto-ohjauksen kehittäminen

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori Helsingin kaupunki, yhteistyökumppanina Prakticum

Hankeaika: 9.2.2022-31.12.2023

Tavoitteet:

Opoboost-hanke kehittää lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta ohjauksen keinoin

Opoboost-hankkeessa vahvistetaan lukion ohjausta ja kehitetään yhteistyön toimintamalleja tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) kanssa. Hankkeessa kehitetään lukiohenkilöstön, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa toimintamalleja, jotka tukevat TUVA-opintojen aikaista lukio-opintoihin tutustumista. Lisäksi luodaan malleja nivelvaiheen siirtymään, kun opiskelija siirtyy TUVA-opinnoista lukion tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeessa tuetaan myös lukion uusimman opetussuunnitelman koko oppilaitos ohjaa -toimintamallin jalkauttamista. Hanke vastaa esiin nousseeseen tuen tarpeeseen, joka liittyy lukio-opintoihin kiinnittymiseen ja opintojen sujuvuuteen. Hankkeessa kehitetään monialaista toimintamallia tukemaan niitä opiskelijoita, joilla on opintojen aloittamisen ja niihin kiinnittymisen haasteita tai joilla on haasteita löytää paikkansa osana lukion opiskelijayhteisöä. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti tehostettua tai erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden, maahanmuuttotaustaisten ja vieraskielisten opiskelijoiden tukemiseen ja kohtaamiseen. 

Hankkeessa työskentelee projektipäällikön lisäksi kaksi projektisuunnittelijaa ohjauksen ja erityisen tuen asiantuntijoina ja ruotsinkielisen TUVA-koulutuksen (HUX) lukioyhteistyön ohjaaja.

Opoboost-hanke on osa lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa sekä opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa.

Yhteystiedot: Henna Mielonen, projektipäällikkö, henna.mielonen@hel.fi