Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osatoteuttajina 88 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankeaika: 1.1.2024−31.12.2024

Tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen -hankkeen (Digikyvykkyys-hanke) tavoitteena edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja kehittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyttä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyötä digitalisaation edistämisessä sekä varmistaa verkoston jatkuvuus.

Hanke vakiinnuttaa vuosina 2022−2023 toteutettujen digihankkeiden (KARKKI-hanke, OA-hanke, Tieto-osaava-hanke ja Digiosaava-hanke) tuloksia ja osaamista osaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa. Hankkeessa varmistetaan myös digihankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpito ja päivittäminen.

Toiminta 

Digikyvykkyys-hanke toteutetaan laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostona. Hankkeeseen osallistuu 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea.

Hankkeen toiminta on jaettu neljään (4) työpakettiin. Työpaketti 1 on jaettu edelleen 4 alatyöpakettiin.

TP 1: Digikyvykkyys osaksi toimintaa

  • TP1.1: Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen
  • TP1.2: Oppimisanalytiikan jalkauttaminen
  • TP1.3: Tieto-osaamisen jalkauttaminen
  • TP1.4: Digiosaamisen jalkauttaminen

TP2: Digikyvykkyyden keskeiset kokonaisuudet

TP3: Digikyvykkyyttä tukevien materiaalien hallinta

TP4: Digikyvykkyyden jatkokehitys ja verkoston ylläpito ja kehittäminen

Jokaiselle työpaketille on nimetty vastuuorganisaatio, joka vastaa työpaketin tavoitteiden toteutumisesta. Stadin AO/ Helsingin kaupunki vastaa työpakettien 1 ja 1.2 toiminnasta sekä osallistuu kanssakoordinaattorina tai asiantuntijana muihin työpaketteihin.

Digikyvykkyys-hanke kytkeytyy Suomen digitaalisen kompassin toimenpiteisiin, kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjauksiin sekä hallitusohjelman (20.6.2023) tavoitteisiin.

Yhteystiedot: Mari Mulari, Stadin AO, p. 040 669 2854, mari.mulari@hel.fi

Hankkeen verkkosivut: www.digikyvykkyys.info