Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 15.11.2018 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.

Hankekumppanit: Helsingin kaupungin lukiot.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoisuutta erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista korkeakouluissa ja nopeuttaa lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeen avulla pyritään antamaan opiskelijoille paremmat mahdollisuudet suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

Linkit: Kotisivut