Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022

Esi- ja perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2021-2022

Tavoitteet:

Palkattavan opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien avulla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja
ennaltaehkäisevää työtä Helsingin esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa.