Kategoria: Julkaisuja

18 hakutulosta

KAMU-arviointityökalu

Kotoutumisen hyvät käytänteet koottu yhteen

Valmistavan opetuksen oppilaan kohtaaminen ja huomioiminen arjen eri tilanteissa

Kettu-kirja – tutkien, seikkaillen ja leikkien kohti kestävää tulevaisuutta

Kettujen kanssa kohti kestävää tulevaisuutta

OECD tutki helsinkiläislasten ja -nuorten tunne-, motivaatio- ja vuorovaikutustaitoja…

Teknologian käyttö kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan

Teknologian käyttö varhaiskasvatuksessa kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Täältä tulevaisuuteen -opas tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen…

Täältä tulevaisuuteen -opas tarjoaa vinkkejä, materiaaleja ja toimivia käytänteitä tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen. Opas on suunnattu peruskoulujen opettajille ja opinto-ohjaajille sekä muille kasvatusalan ammattilaisille.

Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja gr…

Käsikirja kielirikasteiseen opetukseen

Kuuden helsinkiläisen opettajan uraauurtava työ tuotti kattavan tukimateriaalin kielirikasteiseen suomi−englanti-opetukseen. Käsikirja kokoaa ensimmäistä kertaa yksiin kansiin kielirikasteisen opetuksen kielelliset ja sisällölliset tavoitteet.

Tukimateriaalia kouluille kielitietoisen samanaikaisopetuksen toteuttamiseen

Ota koppi: Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Helsingissä

Osallistu ja vaikuta -opas helsinkiläisille oppijoille

Yhdessä nuorten kanssa koottu Osallistu ja vaikuta -opas esittelee vaikuttamisen monia mahdollisuuksia ja innostaa osallistumaan.

Toiminnallisia vinkkejä lapsen kanssa kotona tehtäväksi

Toiminnallisten vinkkien vihkonen on tarkoitettu perheille kotiin lasten kanssa yhdessä toteutettavaksi.

Ilmiöoppimisen työvälineet

Värkkäämällä maailma haltuun

Tiedätkö mitä on värkkääminen ja miten se liittyy koulussa oppimiseen?

100 oivallusta mediareppuun!

Materiaali innostaa jokaista pienten lasten kanssa toimivaa kasvattajaa ja opettajaa sekä antaa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja mediakasvatuksen ja digivälineiden käytön nivomiseen luontevaksi osaksi oman lapsiryhmän toimintaa.

Lukiolaisten oman oppimisen suunnitelman kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Oman oppimisen suunnitelma -projektin (OOS) tavoitteena oli kehittää lukioiden pedagogista toimintakulttuuria opiskelijalähtöisemmäksi.

Lukukorteista on moneksi – Toiminnallista matematiikkaa 1.–6. luokille