Kategoria: Julkaisuja

25 hakutulosta

Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen arviointiin selkeyttä prosessikaavion avulla

OECD julkaisi uusimman tutkimuksensa lasten ja nuorten sosioemotionaalisista taidoista – Helsinki mukana jo toista kertaa

Varhaiskasvatuksen polku päiväkodista sairaalaan ja takaisin – sairaalassa toteutettava varhaiskasvatus ja varhaiskasvatusyhteistyö

Toimiva arki ryhmään! Pedagoginen työkalupakki säätelyn haasteisiin

Helsingin verkkolukion laatukäsikirja

Tarveperusteisen rahoituksen tilannekatsaus 2023

Työvälineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

KAMU-arviointityökalu

Kotoutumisen hyvät käytänteet koottu yhteen

Valmistavan opetuksen oppilaan kohtaaminen ja huomioiminen arjen eri tilanteissa

Kettu-kirja – tutkien, seikkaillen ja leikkien kohti kestävää tulevaisuutta

OECD tutki helsinkiläislasten ja -nuorten tunne-, motivaatio- ja vuorovaikutustaitoja

Teknologian käyttö kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan

Täältä tulevaisuuteen -opas tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen

Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja groomingista

Käsikirja kielirikasteiseen opetukseen

Tukimateriaalia kouluille kielitietoisen samanaikaisopetuksen toteuttamiseen

Ota koppi: Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Helsingissä

Osallistu ja vaikuta -opas helsinkiläisille oppijoille

Toiminnallisia vinkkejä lapsen kanssa kotona tehtäväksi