Länken

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Rahoittajat: Undervisnings- och kulturministeriet / Utbildningsstyrelsen

Hankekausi: 11/2015 – 7/2017

Tavoitteet:

 • En förskola för alla- alla förskolor följer samma läroplan
 • Glädje av lärande och insikt
 • Barnet som delaktig aktör i sitt eget liv
 • Välbefinnande och en trygg vardag
 • Utveckla gemensam och liknande verksamhetskultur inom förskole- och nybörjarundervisning
 • Pedagogisk användning av IKT
 • Ämnesövergripande och helhetsskapande undervisning tillsammans
 • Barnets lärandeprocess i centrum
 • Ökad delaktighet för personal, barn och vårdnadshavare
 • Barnets dag ses som en helhet
 • Barnet kan fortsätta jobba med det hen varit med om på fritiden och tvärtom -> fenomenen till helhetsskapande undervisning
 • Samarbete och ökad kännedom mellan förskole- och nybörjarundervisningen samt eftermiddagsverksamheten
 • Vårdnadshavarna känner till förskolans och skolans verksamhetskultur och kan bättre involveras i barnets dag

Linkit: Hankesivusto