Stadin lukioiden innovatiiviset oppimisympäristöt

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2019 — 31.12.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan jatkossa kehittää Helsingin kaupungin lukioiden tilahankkeita siten, että opettajat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä fyysisiä ja digitaalisia ratkaisuja yhdistävien oppimisympäristöjen suunnitteluun. Toimintamallia pilotoidaan Vuosaaren lukion uudisrakennushankkeessa.