Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen varhaiskasvatukseen vuosille 2021-2022

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 2021-31.52023

Tavoitteet: Tavoitteena on mallintaa varhaiskasvatukseen kolmiportainen tuki ja luoda kaupunkitasoinen systemaattinen tapa tuen tarpeen arviointiin.