Mat- och kulturmässa

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö / Arbis

Rahoittaja: Otto A. Malmin lahjoitusrahasto

Hankeaika: 29.6.2017 — 20.3.2019

Hankkeen koordinaattori: Arbis

Tavoitteet: Att främja en tvåvägsintegration genom att erbjuda invandrarelever på Arbis en möjlighet att presentera och sprida kunskap om sin matkultur och sina kulturtraditioner.