Nuori Osallisena Verkostomaisessa Ammatillisessa Kuntoutuksessa (NOVAK)

Ammatillinen koulutus / Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja: Kansaneläkelaitos

Hankeaika: 1.3.2018 — 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: Stadin Brygga, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankekumppanit: Kansaneläkelaitos, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö.

Tavoitteet: Hankkeen tavoiteena on edistää hankkeeseen osallistuvien NEET-nuorten (16-29-v) kiinnittymistä koulutus- ja työelämään. Tavoitteena on myös luoda uudenlainen verkostotyön malli, jota voidaan käyttää myös muissa palveluissa.

Linkit: Instagram