Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.10.2020 – 31.7.2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.

Hankekumppanit: Espoon ja Kauniaisten kaupungit

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on antaa pääkaupunkiseudun lukiolaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluyhteistyöhön, kehittää jatko-opintovalmiuksiaan ja löytää oma jatko-opintopolkunsa jo lukion aikana. Hankkeen avulla sujuvoitetaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin ja lisätään lukiolaisten tietoisuutta vähemmän tunnetuista aloista ja puretaan sukupuolittuneita uravalintoja. Oman urapolun hahmottuminen edistää myös lukiolaisten hyvinvointia ja motivaatiota lukio-opintoihin. Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungit pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet kehittämällä yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa korkeakouluyhteistyön rakenteita, tarvittavia yhteistyöverkostoja, toiminnan vuosikelloa ja toiminnallisia tapahtumia. Hankkeessa kokeillaan myös lukio- ja kuntarajat ylittäviä digitaalisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä ja korkeakouluyhteistyötä integroidaan erityisesti lukion pakollisiin opintojaksoihin. Yhteistyö tuo myös skaalaetuja ja tehokkuutta.

Yhteystiedot: Helena Antikainen, projektikoordinaattori, helena.antikainen@hel.fi, puh. 09 310 22294