Kulttuuripoluilta kulttuuria kaikille

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen kulttuuripoluilta löytyy tapahtumia, taidetta, kirjoja, juhlia, teatteria ja vaikka sirkusta.

Kulttuuripolut muodostavat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen läpi kulkevan kokonaisuuden. Poluilla varmistetaan, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin sekä mahdollisuuksia luoda kulttuuria itse.

Sisältöjä voidaan toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen toimijan kanssa tai omassa toimintayksikössä/koulussa tarjolla olevia materiaaleja ja osaamista hyödyntäen. Sisältöjä ja vierailuja suunniteltaessa kannattaa tutustua myös esimerkiksi KultuksenHelsinki Design Weekin, konserttikeskuksen, museoiden ja kulttuurikeskusten tarjontaan.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolku

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle ikäluokalle ehdotus kulttuurisisällöstä, joihin tutustutaan yhdessä varhaiskasvatusryhmissä. Sisältöjä voi toteuttaa myös enemmän kuin yhden sisällön/ikäluokka. Kulttuuripolkuun sisällytettävät vierailukäynnit voivat sisältää taiteellista työskentelyä tai ne voivat toimia innoituksena taiteelliselle työskentelylle.

Perusopetuksen kulttuuripolku

Perusopetuksen kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus luokka-asteen kulttuurisisällöstä. Ehdotukset sisältävät kaupungissa vakiintuneet koko luokka-astetta koskevat tapahtumat sekä vierailut, ja näihin on kirjattu, mitkä opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat vierailuilla. Koulut voivat halutessaan muokata vierailukohteita ja toteuttaa enemmän kuin yhden kulttuurivierailun/luokka-aste. Koulut voivat suunnitella ja dokumentoida kulttuuripolkunsa koulukohtaisesti tai yhteistyössä alueensa muiden koulujen kanssa. 

Yhteyshenkilö

Panu Hatanpää

pedagoginen asiantuntija