Oppijan digipolku varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Pedagogisen toiminnan suunnittelu, dokumentointi ja arviointi Helsingissä

Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsiryhmän toimintaa ja oppimisprosesseja dokumentoidaan digitaaliseen ryhmäportfolioon, joka on yksi osa pedagogisen toiminnan suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin kokonaisuutta. Ryhmäportfolio on lapsiryhmässä toimivan tiimin arvioinnin ja kehittämisen väline. Tiimissä keskustellaan siitä, mihin pedagogisella dokumentoinnilla juuri tässä lapsiryhmässä tähdätään, minkälaisia tavoitteita ryhmän pedagogiselle toiminnalle asetetaan sekä miten lasten osallisuus toteutuu. Portfolioiden jakaminen ja esittely on tärkeä pedagoginen mahdollisuus, joka vahvistaa ryhmän lasten yhteisiä kokemuksia ja osallisuutta. Portfolio mahdollistaa myös toiminnan ja oppimisprosessien näkyväksi tekemisen huoltajille.

Lisätietoja: https://aoe.fi/#/materiaali/3063

Kuva: Riku Ounaslehti

Yhteyshenkilö

Marianna Monter

projektisuunnittelija