Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankkeen koordinaattori Turun kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto osatoteuttaja

Hankeaika: 16.12.2021-31.12.2023

Tavoitteet:

Stadin AO:n tavoitteena hankkeessa on kehittää ja uudistaa kestävän tulevaisuuden ohjelma vastaamaan ammatilliselle koulutukselle asetettuja vihreän siirtymän ja kestävän tulevaisuuden tavoitteita ja samalla kytkeä uuden Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 kestävän tulevaisuuden tavoitteet kiinteäksi osaksi Stadin AO:n toimintaa.

Yhteystiedot: Petri Kallionpää, apulaisrehtori, petri.kallionpaa@hel.fi