VS-Digi, Tillämpa digitaliseringen i fri utbildning

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö (Arbis)

Rahoittaja: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Hankeaika: Syksy 2019 — kevät 2020

Hankkeen koordinaattori: Vapaa Sivistystyö ry (VST)

Tavoitteet: Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa toteutetaan pilotteja yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Pilottien tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.