CLIL – hallussa! Englannin kielirikasteisen opetuksen kehittäminen

Perusopetus / Lauttasaaren ala-asteen koulu

Rahoittaja: Erasmus+  

Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019

Tavoitteet: Opettajat tarvitsevat englannin kielen taitoa sekä tietoa ja taitoa metodeista ja käytänteistä, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Avainasemassa on CLIL-menetelmän (Content and Language Integrated Learning) tuntemus. Koulun tarkoituksena on lähettää kaksitoista opettajaa CLIL-menetelmään perehdyttäville täydennyskoulutuskursseille, englannin kielen kursseille ja job shadowing -jaksoille. Näillä kursseilla he voivat aktivoida ja kehittää englannin kielen taitoaan. Kurssien sijoittuminen englanninkieliseen maahan varmistaa sen, että opettajat saavat maksimaalisen määrän kieliharjoitusta. Kansainväliset kurssit tarjoavat foorumin kansainvälisten suhteiden luomiseen.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu