Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete: Från ett mångkulturellt till ett interkulturellt Arbis

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö / Arbis

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: Kesä 2017 — 31.5.2019

Hankkeen koordinaattori: Arbis, rehtori.

Tavoitteet: Att engagera invandrare att bli aktiva aktörer i institutets verksamhet och därmed främja ett aktivt medborgarskap. Invandrarna är inte enbart objekt för undervisningen utan aktörer som är delaktiga i institutets verksamhet. Detta främjar deras vidare integration i samhället och finländarnas förståelse för andra kulturer.