Lukutaito ja lukuinto

Lukutaitoa kehitetään ja lukemaan innostetaan Helsingissä monella tapaa!

Helsingin tavoitteena on olla lukemisen ja lukutaidon pääkaupuki! Tälle sivustolle on koottu kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille erilaista lukutaitoa ja lukuintoa tukevaa materiaalia, jota Helsingissä on tuotettu. Materiaalien käyttö on avointa kaikille.

Lukuaskeleet – Lukuintoa yhdessä

Lukuaskeleet-materiaali on tuotettu osana Lukuinto – Läsiver -hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa helsinkiläistä lukemisen kulttuuria. Materiaali auttaa hahmottamaan kirjan mahdollisuudet ilmiönä: monilukutaito, luovuus, yhdessä tekeminen, erilaiset oppimisympäristöt sekä pedagoginen dokumentointi ovat kytkeytyneet projekteihin, joissa kirja on ollut keskiössä. Työn pääpaino on ollut yhteistyö varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajien sekä lasten kanssa. Materiaali on syntynyt tämän yhteistyön pohjalta ja sisältää neljä osiota:

  1. Arvot ja tavoitteet pedagogisessa toiminnassa
  2. Lukemista vahvistava toimintakulttuuri
  3. Lukevan opettajan malli
  4. Perhe, yhteistyö ja osallisuus

Materiaali nojautuu kansallisiin ja paikallisiin opetussuunnitelmiin, ammattikirjallisuuteen sekä kansalliseen lukutaitostrategiaan, mutta pääpaino on yhdessä opettajien kanssa opitussa ja käytännön kokeilujen kautta syntyneissä jaetuissa ideoissa.

Ensimmäisessä luvussa esiteltävä Lukuinto-malli auttaa konkretisoimaan toimenpiteitä lukevan yhteisön rakentamiseksi. Luvussa kaksi kuvataan lukemista vahvistavaa toimintakulttuuria, ja työn tueksi esitellään Lukuympyrä-materiaali. Luvussa kolme pohditaan opettajan oman lukijuuden merkitystä kirjallisuuskasvatustyössä, ja neljännessä luodaan katse perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä kuljetaan lukupoluilla Helsingissä.

Lukuaskeleissa mainitut oheismateriaalit

  • Lukuympyrä lukemisen kulttuurin ja kirjallisuuden pedagogiikan arviointiin ja kehittämiseen (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
  • Lasten lukuympyrä lukemisen kulttuurin arviointiin yhdessä lasten kanssa (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
  • Kirjaprojektimalli ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan oppimiskokonaisuuksia, joissa kiinnostava kirja on keskipisteenä
  • Kirjallisuustehtäviä eri teemoista: tunne- ja vuorovaikutustaidoista, moninaisuudesta, ympäristöstä ja luonnosta sekä runoista
  • Kirjasuosituksia materiaalin rinnalle -kirjalistaseen on koottu laadukkaita lastenkirjoja esimerkiksi yllämainituista teemoista

Lukuintoa ja -iloa!

Yhteyshenkilö

Antti Aaltonen

pedagoginen asiantuntija