Oma linja

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.5.2021-1.6.2024

Tavoitteet: Oppivelvollisuuden laajentuessa on yhä tärkeämpää, että nuoret ohjautuvat itselleen sopivimpaan koulutukseen kertaheitolla. Ne nuoret, joilla olisi suurin ohjauksen tarve eivät ohjaukseen hakeudu. Motivaatio ja itseä koskevat uskomukset ovat keskeisiä yksilön oppimista ohjaavia tekijöitä. Usein heikkoon tieto- ja taitopohjaan liittyy myös kielteinen asenne opiskeluun ja jo varhain kadotettu usko omiin kykyihin oppia. (Välijärvi, 2020). Tämä kertaantuu, kun elinikäisen oppimisen tarve korostuu yhteiskunnassamme entisestään. Ammatinvalinta on edelleen vahvasti sukupuolittunutta, ja nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavat stereotyyppiset mielikuvat opiskelupolkujen luonteesta.

Perinteiset opinto-ohjauskokonaisuudet pyrkivät taklaamaan tätä korostamalla faktatietoa ammateista. Oma linja rakentaa lisäksi oppilaiden minäpystyvyyttä, itsetuntoa, itsetuntemusta ja toivoa, sekä ymmärrystä tulevaisuuden työelämän tarpeista ja mielen taitoja. Opinto-ohjaajien osaamista tuetaan ja laajennetaan.

Oma linja -ohjelman tavoite on auttaa kaikkia nuoria, ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, tekemään onnistuneita valintoja yhteishaussa. Eriarvoisuus vähenee ja oppimiserot kaventuvat.


Tämän viimeisen, kolme vuotta (toukokuu 2021 – kesäkuu 2024) kestävän kokeiluvaiheen ansiosta meillä tulee olemaan tieteellisesti testattu, käytännönläheinen työkalu koko maan yläkoulujen käyttöön – sekä muillekin yhteiskunnan aloille monistettava malli siitä, miten tutkimus tuottaa poliittiselle päätöksenteolle tietoa ja työkaluja.