VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 20.11.2023 – 31.12.2024

Hankkeessa edistetään vieraskielistä koulutusta, S2/R2-kielten opetuksen tarjontaa ja laatua sekä monikielisten opiskelijoiden tuen malleja. Tuloksia tavoitellaan viidessä työpaketissa, joiden teemat ovat seuraavat: 

  1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat
  2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen
  3. Osaamisen tunnistamisen keinot
  4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt
  5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen 

Stadin AO vastaa työpaketista 4. Hanketta koordinoi kansallisesti Keuda ja osatoteuttajina on 62 koulutuksen järjestäjää. 

Lisätiedot: Hanna Järvisalo, projektikoordinaattori, Vierko-hankkeen työpaketti 4, p. 040 641 1251, hanna.jarvisalo@hel.fi