Valtion erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

Ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.8.2020 – 31.7.2022

Tavoitteet:

  • Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen
  • Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta
  • Maahanmuuttajavanhempien osaamisen kehittäminen, Työväenopisto

Yhteystiedot: 

  • Sari Slöör, apulaisrehtori, sari.sloor@hel.fi, puh. 09 310 64093
  • Iiris Nyström, projektipäällikkö, iiris.nystrom@hel.fi, puh. 09 310 84874   
  • Ville Ylikahri, rehtori, ville.ylikahri@hel.fi, puh. 09 310 88501
  • Anne Rasskasov, apulaisrehtori, anne.rasskasov@hel.fi, puh. 040 631 9790