Tunne Työ 2.0

Lukiokoulutus

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2021

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

Tavoitteet: Tunne Työ 2.0 on laaja ESR-kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeessa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri toimenpitein johtoa onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Kehittämistä tehdään aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Linkit: Kotisivut