Oppimista

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mahdollistaa kaikenikäisten helsinkiläisten – lasten, nuorten ja aikuisten – elinikäisen oppimisen.

Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto. Toimialaa johtaa Satu Järvenkallas.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee noin 14 000 työntekijän voimin yli 700 osoitteessa

  • lähes 30 000 lasta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • noin 45 000 oppilasta perusopetuksessa
  • reilut 20 000 opiskelijaa lukioissa ja Stadin AO:ssa
  • reilut 100 000 aikuisopiskelijaa Työväenopistossa ja Arbiksessa

Toimialan palveluita Helsingissä täydentävät lukuisat yksityiset toimijat ja valtion tarjonta.

Toimintamme perustuu näihin suunnitelmiin

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen lähtökohtana ovat valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditut suunnitelmat:

Kaikkea toimintaamme ohjaavat myös Helsingin kaupunkistrategia sekä siihen perustuva, kaupungin vuotuiseen talousarvioon sisältyvä toimialan tulosbudjetti tavoitteineen.

Kasvun paikka

Helsingin kaupunkistrategia 2021—2025

Opinpolkuja

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa on useita erilaisia opetus- tms. suunnitelmien tavoitteita täydentäviä ja oppijoiden opinpolkuja eheyttäviä ‘oppimispolkuja’ tai ‘jatkumoita’, joista monet ulottuvat oppiasteelta toiselle.

Koko kaupunki oppimisympäristönä

Elinikäistä oppimista korostava pedagogiikka edellyttää tiloilta muunneltavuutta. Korjaus ja uudisrakentamisen ajaksi kasvatuksen ja koulutuksen palveluja voidaan siirtää väistötiloihin, joissa oppiminen tapahtuu siihen asti kunnes varsinaiseen tilaan voidaan palata. Tutustu erilaisiin oppimisympäristöihimme virtuaalisesti:

Valokuva: Jefunne Gimpel