Oppimista

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mahdollistaa kaikenikäisten helsinkiläisten – lasten, nuorten ja aikuisten – elinikäisen oppimisen.

Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto. Toimialaa johtaa Satu Järvenkallas.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee noin 14 000 työntekijän voimin yli 700 osoitteessa

  • lähes 30 000 lasta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • noin 45 000 oppilasta perusopetuksessa
  • reilut 20 000 opiskelijaa lukioissa ja Stadin AO:ssa
  • reilut 100 000 aikuisopiskelijaa Työväenopistossa ja Arbiksessa

Toimialan palveluita Helsingissä täydentävät lukuisat yksityiset toimijat ja valtion tarjonta.

Opinpolkuja

Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa on useita erilaisia opetus- tms. suunnitelmien tavoitteita täydentäviä ja oppijoiden opinpolkuja eheyttäviä ’oppimispolkuja’ tai ’jatkumoita’, joista monet ulottuvat oppiasteelta toiselle.

Koko kaupunki oppimisympäristönä

Elinikäistä oppimista korostava pedagogiikka edellyttää tiloilta muunneltavuutta.

Tutustu oppimisympäristöihimme virtuaalisesti

Valokuva: Jefunne Gimpel