Avainsana: Inkluusio

30 hakutulosta

KAMU-arviointityökalu

Kaikille yhteinen koulu, oikeasti

Selkeä työnjako helpottaa oppilaan vastaanottamista

Oppilaan osaamisen kokoava vihko helpottaa yhteisopettajuutta

S2-opettaja tukee oppilaita ja heidän opettajiaan

Suunnittelupäivä tuo ryhtiä rakenteisiin ja työnjakoon

S2-opetuksen toteuttaminen samanaikaisopetuksena

Opetuksen vastuunjako selkeyttää opettajan työtä

Tunnetaitoryhmä vähentää ongelmatilanteita

Näin tuet oppilaan sopeutumista luokkaan

Luokkakaverit auttavat koulun arkeen sopeutumisessa

Kuvahaku oppilaan tukena

Arkisanasto haltuun oppilaskohtaisilla kuvakorteilla

Kuvatuki auttaa oppilasta ymmärtämään tunnin rakenteen

Kotikielet tutuiksi luokassa

Laputustekniikka tukee sanaston opettelussa

Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Sanasto karttuu kuvitetuilla lauluilla

Välituntiriitojen tai konfliktien selvittäminen

Huoltajien Wilman käyttö sujuvaksi