KAMU-arviointityökalu

KAMU (kaikki mukaan) on inklusiivisen toimintakulttuurin arviointityökalu, joka on kehitetty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Oikeus oppia -kehittämistyötä Helsingissä.

KAMU-arviointityökalun (PDF) avulla arvioidaan kaikkien lasten mahdollisuuksia päästä mukaan varhaiskasvatuksen toimintaan, eli miten inklusiivista ja kaikille sopivaa varhaiskasvatus on.

KAMU:n arviointikriteerit perustuvat Opetushallituksen inklusiivisen varhaiskasvatuksen reflektointityökaluun, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) laatuindikaattoreihin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Arviointikriteerit ohjaavat tarkastelemaan henkilöstön toimintaa ja asettamaan tavoitteita laadukkaan pedagogiikan kehittämiselle.

Työkalu on suunniteltu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle.