Suunnittelupäivä tuo ryhtiä rakenteisiin ja työnjakoon

Kerran vuodessa järjestettävässä yhteisessä suunnittelupäivässä sovitaan inklusiivisen valmistavan opetuksen rakenteista sekä tehdään vuosikello. Suunnittelupäivään osallistuvat rehtori, S2-opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, mahdollinen resurssiopettaja ja kaikki luokanopettajat, joilla on iklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita, sekä tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstö.

Käyttökuvaus

Meri-Rastilan ala-asteella olemme havainneet syyskuun hyväksi ajankohdaksi suunnittelupäivälle. Silloin suurin osa valmistavan opetuksen oppilaista on tullut kouluun.

Meri-Rastilan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Meri-Rastilan ala-asteen koulu