Tunnetaitoryhmä vähentää ongelmatilanteita

Koulu järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa oppilaille tunnetaitoryhmän, jota ohjaavat esimerkiksi kuraattori ja sosiaalityöntekijä. Ryhmään ohjataan oppilaita, joilla on ongelmia tunteiden hallinnassa. Ryhmä voidaan järjestää jollekin tietylle kieliryhmälle tai sitten sekaryhmänä. Työskentelyssä korostuvat vahvuuspedagogiikan periaatteet ja oppilaat saavat valmiuksia toisten ymmärtämiseen sekä keinoja omien tunteiden ilmaisemiseen.

Käyttökuvaus

Meillä Mellunmäen ala-asteella tunnetaitoryhmä kokoontui 10 kertaa ja ryhmässä oli 7 oppilasta, joskin ryhmän sisällä tapahtui pientä vaihtuvuutta. Osa oppilaista oli valmistavasta opetuksesta, osa erityisluokilta ja osa yleisopetuksesta.

Ryhmää ohjannut sosiaaliohjaaja oli osalle oppilaista tuttu entuudestaan ja puhui samaa äidinkieltä osan oppilaista kanssa. Tuttuus ja yhteinen kieli varmasti edesauttoivat tunnetaitoryhmässä syntynyttä hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta. On tärkeää, että ryhmää vetävät sellaiset henkilöt, jotka saavat hyvän yhteyden oppilaisiin.

Huomasimme, että tunnetaitoryhmälle oli selvä tarve. Tunnetaitoryhmien seurauksena kuraattorille ja rehtoreille tulleet yhteydenotot ja ongelmatilanteet ovat vähentyneet koulussamme selvästi. Lisäksi useista oppilaista on tullut keskenään ystäviä yli luokkarajojen.

Aluksi tunnetaitoryhmän toteutuksen esteenä oli rahoitus, mutta lopulta sosiaali- ja terveysvirasto maksoi sosiaaliohjaajan kustannukset mukaan lukien matkakulut ja suunnitteluajan. Oppilaiden ongelmat näkyvät koulun lisäksi myös sosiaalipuolen asiakkuutena, joten tällainen yhteistyö on hyödyllistä kaikkien osapuolten kannalta.

Mellunmäen ala-aste

Kehittäjätiimi

Mellunmäen ala-asteen koulu