S2-opetuksen toteuttaminen samanaikaisopetuksena

S2-opetus toteutetaan kokonaan samanaikaisopetuksena, jolloin inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat pysyvät omassa yleisopetuksen luokassaan ja tuki tuodaan heidän luokseen. Samanaikaisopetuksen tunneilla on muista suomen kielen tunneista poikkeava teema, jonka parissa pysytään koko jakson ajan. S2-opetuksen tuntien päätavoite voi olla esimerkiksi ilmaisussa ja draamatyöskentelyssä, jotka tukevat ryhmäytymistä ja sosiaalisia taitoja. Tunnit ovat mahdollisimman toiminnallisia, jotta osallistuminen onnistuu myös ilman suomen kielen taitoa. Itseään voi ilmaista monin eri tavoin.

Samanaikaisopetus hyödyttää kaikkia oppilaita ja lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa. Lapsia ei erotella osaamisen tai tuen tarpeen pohjalta, jolloin ei tule jakoa meihin ja muihin.

Samanaikaisopetuksessa on tärkeää, että molemmat opettajat ovat aktiivisessa roolissa ja toimintaa suunnitellaan yhdessä. Myös työnjaon miettimiseen sekä samanaikaisopetuksen arviointiin varataan aikaa. Tunneille tehdään pidemmän jakson suunnitelma tavoitteineen.

Käyttökuvaus

Meillä Hiidenkivessä jaksot ovat noin 10 viikon mittaisia. Niissä on ollut teemoina esimerkiksi:

  • sadut, joiden avulla harjoiteltiin kirjallisuuden peruskäsitteitä ja sanastoa sekä kuvailua ja ilmaisua monin tavoin
  • lasten oikeudet toiminnallisesti, jolloin käytettiin erilaisia draaman työtapoja
  • prosessidraama, jossa aiheena oli ystävyys
  • lukupiirit, joissa oppilaat saivat valita sopivan kirjan, jota luettiin kotona ja käsiteltiin koulussa toiminnallisesti, tavoitteena ymmärtävä lukeminen

Käytäntö on toiminut koulussamme hyvin. Samanaikaisopetus on koulussamme myös erityisopetusta koskeva käytäntö ja sen jalkauttaminen on vaatinut johdon tukea, määrätietoisuutta ja joustavuutta. Samanaikaisopetuksen suunnitteluun on hyvä varata aikaa esim. YT-ajalle.

Hiidenkiven peruskoulu

Kehittäjätiimi

  • Hiidenkiven peruskoulu