S2-opettaja tukee oppilaita ja heidän opettajiaan

Opettajien välinen yhteistyö on inklusiivisen valmistavan opetuksen onnistumisen ehto. S2-opettajan ja luokanopettajan yhteistyön merkitys korostuu. S2-opettajalla on todella tärkeä rooli oppilaan suomen kielen kehittymisen lisäksi oppimisen tukemisessa yleensä.

S2-opettaja luokanopettajan tukena:

  • Selvittää oppilaan lähtötason ja kirjaa ylös ymmärtämisen ja puhumisen tason
  • Jatkaa kielitaidon kehittymisen seuraamista pari kertaa vuodessa yhdessä luokanopettajan kanssa lomakkeen avulla
  • Tekee listan S2-ryhmistä ja -tunneista luokanopettajalle

S2-opettaja oppilaan oppimisen tukena:

  • Suunnittelee S2-tunneille selkeät rutiinit
  • Antaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua toiminnallisesti, kuvia tunnistamalla ja piirtämällä
  • Sanoittaa toimintaa
  • Luo mahdollisuuksia myös tunteiden ilmaisemiseen

Käyttökuvaus

Meri-Rastilassa olemme huomanneet, että valmistavan opetuksen oppilaalle tarkoitettujen S2-opettajan tuntien paikat on hyvä sijoittaa aamupäiviin, sillä uuden kielelle altistuminen väsyttää. Kesken lukuvuotta tulevien oppilaiden vuoksi tunteja voi joutua järjestelemään uudelleen.

Alkuopetuksessa pääset alkuun lauluilla, leikeillä, peleillä ja koulun arjessa käyttökelpoisten ilmaisujen opettelulla. Tutuiksi tulleista lauluista voi poimia rakenteita malliksi (esim. yksi pieni elefantti, kaksi pientä elefanttia…). Kannattaa luoda tilanteita, joissa oppilas voi käyttää vähäistäkin kielitaitoa. Hyviä rutiineita tunnin alkuun voivat olla esimerkiksi tervehdykset, viikonpäivän toteaminen, sään kertominen ja omista tunteista kertominen kuvakorttien avulla.

Meri-Rastilan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Meri-Rastilan ala-asteen koulu