Laputustekniikka tukee sanaston opettelussa

Luokkahuoneessa tai muussa opiskelutilassa laputetaan seiniä sanaston oppimisen tueksi. Opiskelu etenee teemoittain tai aihepiireittäin. Sama sanasto toistuu teeman aikana lähes päivittäin. Näin sanaston oppiminen syvenee ja käyttö oikeissa yhteyksissä vahvistuu. Visuaaliset laput ovat esillä koko teeman ajan. Jos teemana olisi kevät, siihen voisi liittää esimerkiksi laput: “Kevään merkit”, “Puihin tulee silmuja”, “Lumet sulavat”, “Muuttolinnut palaavat” ja “Muurahaiset”. Lapuissa on hyvä olla kuva. Oppilaat voivat myös itse kuvittaa laput.

Teemoja voivat olla esim. avaruus, kevät, talvi, minä ja perheeni. Teemat näkyvät kaikissa oppiaineissa ja oppiainerajoja rikotaan voimakkaasti. Teemat korostuvat myös opetuksessa.

Käyttökuvaus

Opetan Ruoholahden ala-asteella. Minulla on erittäin positiivisia kokemuksia laputuksesta. Toimintatapa on ollut käytössä minulla kielikylpyopetuksessa ja se toimii erinomaisesti luokassa, jossa on S2-oppilaita sekä inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita. Esimerkiksi “syksyn sato” -sanasto tuli hyvin tutuksi lappujen avulla oppilaille. Välillä otin kuvat pois ja pyysin valmistavan opetuksen oppilasta laittamaan kuvat oikeiden käsitteiden (sanalappujen) alle testatakseni, onko hän oppinut käsitteet.

Myös sanojen oikea kirjoitusasu tulee tutuksi laputustekniikalla.

Ruoholahden ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Tanja Lax-Pyyny, Ruoholahden ala-asteen koulu