Selkeä työnjako helpottaa oppilaan vastaanottamista

Lukuvuoden alussa sovitaan kuka vastaa kaikkien inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden vastaanottamisesta, mikä helpottaa luokanopettajaa koulun aloittamiseen liittyvien asioiden hoitamisessa. Tämä käytäntö sopii erityisen hyvin sellaisille kouluille, joissa inklusiiviseen valmistavaan opetukseen on tulossa useampia oppilaita.

Valmistavan opetuksen vastaanottamisesta vastaava opettaja huolehtii esim.

 • Alkupalaverin järjestäminen vanhempien ja luokanvalvojan kanssa
 • Lukujärjestyksen laatiminen luokan lukujärjestyksen pohjalta
 • Kotiluokan ja muiden koulutilojen näyttäminen
 • Oppimissuunnitelman laatiminen
 • Oppikirjojen ja muun materiaalin hankkiminen

Luokanopettaja huolehtii esim.

 • Oppikirjojen ja muun materiaalin antaminen
 • Kummi-/tai tukioppilaan osoittaminen oppilaalle
 • Koulun päiväjärjestyksen avaaminen
 • Oman paikan varaaminen oppilaalle
 • Oppilaan tutustuttaminen luokkaan
 • Luokan ryhmäyttäminen

Käyttökuvaus

Olemme Kannelmäen peruskoulussa kokeneet, että selkeä työnjako koulun aloituksen yhteydessä vähentää päällekkäistä työtä ja takaa, että eri asiat tulevat hoidetuksi. Kehitimme mallia Pelimannin ala-asteella aikoinaan, kun valmistavan opetuksen oppilaita tuli kouluumme lukuisia (14 kpl).

Yhteiset palaverit vanhempien ja opettajien (luokan- ja vastuuopettaja) kanssa ovat olleet antoisia. Opettajien tulee olla aktiivisia ja avoimia yhteistyölle. Toteutus ontuu, jos opettajalla ei ole kiinnostusta esim. yhteistyöhön tai ryhmäyttämiseen.

Kannelmäen peruskoulu

Kehittäjätiimi

 • Saara Lehtinen, Kannelmäen peruskoulu
 • Irina Haahtela, Kannelmäen peruskoulu
 • Anna-Kaisa Takaki, Kannelmäen peruskoulu