Opetuksen vastuunjako selkeyttää opettajan työtä

Opetus jaetaan kahteen isoon kokonaisuuteen. Luokanopettajan vastuulla on lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen. S2-opettajan vastuulla on kielen sanasto ja rakenteet.

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaiden perussanavarastoa valmistellaan ensin S2-opettajan kanssa pienryhmässä. Samanaikaisesti luokanopettaja käy samaa aihetta keskustellen kotiluokassa. Tuntien aihealueet ovat samat. Tämän jälkeen aihetta syvennetään yhteisellä samanaikaistunnilla.

Käyttökuvaus

Meillä Vallilassa samanaikaisopettajuudella on pitkät perinteet ja se on luonteva osa koko koulun toimintaa. Opettajien välistä yhteistyötä koordinoidaan myös nopeasti arjen tilanteissa tuntien välissä ja koordinointia helpottavat yhteiset oppikirjat S2-oppilaalla ja muulla luokalla. Tämä mahdollistaa nopean suunnittelun ja välittömän arvioinnin ennen ja jälkeen opetustuokion.

Vallilan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Päivi Tammi, Vallilan ala-asteen koulu
  • Päivi Hämäläinen, Vallilan ala-asteen koulu