Oppilaan osaamisen kokoava vihko helpottaa yhteisopettajuutta

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita opettaa useampi opettaja. Opiskellut asiat on hyvä koota samaan paikkaan, jotta kaikki opettajat ovat tietoisia käsitellyistä asioista. Opettajat kirjaavat vihkoon harjoiteltujen asioiden teeman (kuten värit), päivämäärän, jolloin asiaa on harjoiteltu, käytetyn materiaalin ja oppilaan itsearvioinnin. Tällöin kaikki lasta opettavat opettajat näkevät, mitä oppilas on harjoitellut. Vihkoon voi lisätä läksyosion, johon merkitään kaikki annetut läksyt.

Tätä tarkoitusta varten voi varata ihan oman vihkon tai käyttää esimerkiksi suomen kielen vihkoa. Vihko voi kulkea oppilana mukana repussa tai sitä säilytetään koululla yhdessä sovitussa paikassa.

Käyttökuvaukset

Pasilan peruskoulussa valmistavan opetuksen oppilaita opettaa luokanopettaja ja S2-opettaja. S2-opettaja pitää oppilaille yksilö- tai ryhmäopetusta ja luokanopettaja pitää yleisopetuksen tuntien lisäksi tukiopetustunteja. Olemme ottaneet käyttöön suomen kielen vihkot, joihin kootaan eri tunneilla käsitellyt asiat, jotta kaikki opettajat tietävät, mitä asioita on opiskeltu. Tämä helpottaa myös suunnittelutyötä ja vähentää aikaa vievää sopimista opettajien välillä. Vihkot palautetaan oppituntien jälkeen yhdessä sovittuun paikkaan, jotta ne löytyvät helposti eikä vihko jää vahingossa oppilaan kotiin.

Pasilan peruskoulu

Kannelmäen peruskoulussa käytämme reppuvihkoa, johon valo-opettaja kirjaa oppilaan kanssa harjoiteltuja asioita luokanopettajalle tiedoksi. Vihko kulkee kätevästi oppilaan mukana repussa. Koulussamme on yksi nk. valo-opettaja, joka vastaa valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksen koordinoinnista.

Kannelmäen peruskoulu

Kehittäjätiimi

  • Saara Lehtinen, Kannelmäen peruskoulu
  • Irina Haahtela, Kannelmäen peruskoulu
  • Anna Palo, Pasilan peruskoulu
  • Laura Vasila, Pasilan peruskoulu