Vertaisoppiminen tukee kielen oppimista

Kotiluokassa vertaisoppiminen on tärkeä työskentelyn muoto. Vertaisoppimisessa oppilaat istuvat ryhmissä, mikä tukee oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Pienissä ryhmissä on helppo uskaltaa tuottaa suomen kieltä. Valmiuksien kehittyessä ryhmän jäsenet saavat kiertäviä vastuutehtäviä esim. puheenjohtaja, sihteeri, läksyvastaava ja välinehuoltaja. Ryhmän oppilaat tukevat toisiaan tarvittaessa vastuutehtävissä.

Käyttökuvaus

Olemme huomanneet Vallilan ala-asteella, että ryhmässä jokainen oppilas tuo omaa osaamistaan muiden käyttöön, mikä vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentää kiusaamista. Esimerkiksi tehtäviä tehdessä ryhmä yhdessä nimeää kuvat, käy värit läpi, sanojen puuttuessa tuottaa asian piirtäen. Valmius toimia erilaisissa ryhmissä helpottaa yhteistä luokkatasotoimintaa ja työskentelyä yli luokkarajojen.

Vallilan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Päivi Tammi, Vallilan ala-asteen koulu
  • Päivi Hämäläinen, Vallilan ala-asteen koulu