Kaikille yhteinen koulu, oikeasti

Hiidenkiven koulussa on luotu yhteinen koulukokemus kaikille. Erilaiset oppijat opiskelevat samoissa ryhmissä. Tuki ei ole paikka vaan palvelu, joka tuodaan oppilaiden luokse!

Tavoitteet

Tavoitteena on sosiaalinen integraatio. Kaikki oman alueemme lapset yhdessä käymässä yhteistä kouluamme.

Mitä tehtiin?

Olemme luoneet koulupäivän, joka ei erottele oppijaa erilliseen ryhmään. Kaikki opiskelevat samoissa ryhmissä ja monipuoliset ryhmittelyt ovat elimellinen osa koulupäivää.

Miten tehtiin?

Ryhmissä on erilaisia oppijoita. Ryhmiä opettaa useampi aikuinen ja yhteisopettajuus on elimellinen osa järjestelyitä.

Osallistujat

Koko kouluyhteisö.

Arviointi

Työtapaa arvioidaan jatkuvasti. Erityisopettajien ja avustajien työjärjestyksiä muokataan neljä kertaa vuodessa, jotta tuki jakautuisi tasaisesti isossa yhtenäisessä peruskoulussa.

Materiaalit

Inklusiiviset järejstelyt vaativat opetusmateriaaleilta monipuolisuutta ja aikuisilta innovatiivisuutta.

Päivän aikana oppilaiden jakautuminen monimuotoisiin ryhmiin on myös ammattitaitoa vaativaa.

Plussat

  • Kaverisuhteet ovat oppilaille tärkeitä ja koko yhteisölle voimavara
  • Opettajien välinen yhteistyö lisääntyy
  • Asenteet muuttuvat
  • Erityisen tuen osaaminen laajenee suuremmalle joukolle
  • Moninaisuuden hyväksyminen lisää hyvinvointia

Kehitettävää

  • Tiedonsiirrossa kehitettävää
  • Joustavien mallien kehittäminen tärkeää – aikuisroolien jäsentäminen tärkeää, kun ryhmässä on useita aikuisia
  • Luokanvalvojuuden tukeminen
  • VSOP-järjestelyjen kehittäminen

Tiimi

Hiidenkiven peruskoulu