Näin tuet oppilaan sopeutumista luokkaan

Oppilaan kiinnittymistä kouluun ja omaan luokkaan tukevat koulupäivän kulun ymmärtäminen, mahdollisuus itsensä ilmaisuun ja kaverisuhteet. Seuraava muistilista auttaa opettajaa huomioimaan nämä asiat.

Auta oppilasta ennakoimaan koulupäivän tapahtumat

 • Pidä koulupäivän rakenne esillä kuvina
 • Toista samat rutiinit päivittäin

Auta oppilasta ilmaisemaan itseään koulun arjessa

 • Pidä kuvatuki esillä ja saatavilla aina tarvittaessa
 • Havainnollista opetusta
 • Käytä toiminnallisia opetusmenetelmiä
 • Opetelkaa luokassa tervehdyksiä ym. uuden oppilaan kielellä

Luo hyvät puitteet kaverisuhteiden kehittymiselle

 • Valmista koko luokkaa tukemaan oppilaan kielitaitoa ja asennoitumaan positiivisesti
 • Nimeä tukihenkilöitä luokkatovereista, kummiluokan oppilaista tai koulun aikuisista, mahdollisuuksien mukaan joku samaa kieltä puhuva
 • Seuraa oppilaan sopeutumista ryhmään, tee havaintoja ja kysy oppilaan omia tuntemuksia
 • Ohjaa oppilaita leikkeihin, joissa voi osallistua ilman suomen kieltä

Käyttökuvaus

Meillä Meri-Rastilassa toiminnallinen opetus luokassa on toiminut hyvin reppuoppilaan sopeuttamisessa, koska hän on voinut tehdä samaa kuin muut. Myös tukihenkilöistä on ollut hyötyä arjessa, oppimisen tukena ja ristiriitojen selvittämisessä. Koko luokka on hyvä saada asennoitumaan positiivisesti luokkakaverin kielenoppimiseen. Olemme muun muassa keskustelleet, miltä uuteen ryhmään tuleminen tuntuu ja yrittäneet asettua tulokkaan asemaan. Tätä voi kokeilla esimerkiksi tekemällä harjoitteen, jossa oppilaat joutuvat selviytymään tilanteesta tai tehtävästä, jossa käytetään heille vierasta kieltä. Opettajana tarkistan välillä muistilistasta käytänteideni oikeaa suuntaa.

Meri-Rastila

Kehittäjätiimi

 • Meri-Rastilan ala-asteen koulu