Luokkakaverit auttavat koulun arkeen sopeutumisessa

Opettaja nimeää luokasta oppilaita, jotka auttavat inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta sopeutumaan uuteen kouluarkeen. Nämä oppilaat näyttävät omalla esimerkillään mitä missäkin tilanteessa tulisi tehdä, opastavat tulokasta ruokalaan siirtymisessä, välitunnille lähtemisessä ja muissa siirtymissä sekä auttavat oikeiden välineiden valitsemisessa, asioiden hoitamisessa ja koulun tiloihin tutustumisessa. He myös tukevat uuden oppilaan ryhmäytymistä esimerkiksi ottamalla hänet mukaan erilaisiin leikkeihin ja peleihin.

Käyttökuvaukset

Opetan Snellmanin ala-astella. Valitsin oman oppilaantuntemukseeni pohjaten luokalta kaksi vastuuoppilasta, jotka auttoivat uutta inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilasta pääsemään alkuun koulun arjessa. Vastuuoppilaat huomasivat, että vaikka yhteistä kieltä ei ole, kommunikointi sujuu elein ja ilmein sekä näyttämällä asioita valmistavan opetuksen oppilaalle. Oppilas tukeutui luontevasti parin ensimmäisen viikon ajan vastuuoppilaisiin ja tällä keinolla hän ystävystyi nopeasti luokkatoverien kanssa.

Snellmanin ala-aste

Olemme Roihuvuoressa huomanneet, että yhdysluokkaopetuksesta kopioitu malli pulpettimentorista toimii hyvin myös inkluoppilaiden arjen sujumisen edistäjänä. Mentorioppilaaksi kannattaa valikoida sosiaalisilta taidoiltaan taitava oppilas ja toisaalta myös sellainen oppilas, joka puhuu suomea äidinkielenään.

Mentorityöskentelyssä luokassa toimii hyvin työrauhaliikennevalot. Punainen tarkoittaa hiljaista työskentelyä. Keltainen tarkoittaa pulpettimentori-/pienryhmäpuhetta hiljaisella äänellä opiskeltavasta asiasta. Vihreä tarkoittaa vapaata puhetta ja toimintaa luokkatilassa (piirtäminen, palapelit, korttipelit, muovailu, lukeminen, lukunurkassa säkkituoleilla löhöily ja juttelu ym.).

Mentorioppilaat hyötyvät siitä, että toimivat mentorina jollekin. He oppivat myös itse toimimaan oikein, saavat tunteen siitä, että ovat tärkeitä, tutustuvat paremmin luokkakavereihinsa ja oppivat itse opettaessaan asioita muille. Pulpettimentoreista hyötyvät monenlaiset oppijat. Yhdysluokassa ykköset oppivat kakkosilta, taitavat ykköset voivat tukea myös toisia ykkösiä tai muita S2-oppilaita tai erityisoppilaita. Mentoripareja on myös syytä vaihdella ja kierrättää.

Toimintaa pitää harjoitella ja mentoreita tulee myös ohjata toimimaan oikein. Turvallinen ja salliva yhteisö edesauttaa mentoritoimintaa.

Roihuvuoren ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Snellmanin ala-asteen koulu
  • Tiina Linna, Roihuvuoren ala-asteen koulu