Valmistavan opetuksen oppilaan kohtaaminen ja huomioiminen arjen eri tilanteissa

Syksyllä 2021 pidetyssä kehittämispäivässä syntyi helsinkiläisten esi- ja perusopetuksen opettajien ideoima materiaali. Siihen on koottu käytännön vinkkejä, miten päiväkodin ja koulun henkilöstö voi tukea valmistavan opetuksen oppilaiden osallisuutta ja suomen kielen kehittymistä.

Valmistavan opetuksen oppilaan kohtaaminen ja huomioiminen arjen eri tilanteissa (PDF)