Varhaiskasvatuksen polku päiväkodista sairaalaan ja takaisin – sairaalassa toteutettava varhaiskasvatus ja varhaiskasvatusyhteistyö

Kuva: Tuomas Hakkarainen

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä HUS Helsingin Yliopistollisen sairaalan kanssa vahvistaneet yhteistyörakenteita sairaalassa järjestettävän varhaiskasvatuksen ja kuntien palveluiden kanssa. Tarkoituksena on kehittää lapsen varhaiskasvatuspolun jatkumoa.

Materiaalit on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa sairaalassa toteutettavan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä pääkaupunkiseudulla vuosien 2022–2023 aikana. Materiaalit on suunniteltu varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi vahvistamaan varhaiskasvatusyhteistyötä ja lapsen varhaiskasvatuksen jatkumoa myös sairaala- ja toipilasjakson aikana.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös erikoissairaanhoidon piirissä. Varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaalan tai muun vastaavan tahon keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan varhaiskasvatuksen jatkuvuus lapsen kunnon ja jaksamisen mukaisesti. Erityistä huomioita kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilymiseen.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022;61)

Video

Video sisältää lapsen, vanhemman ja varhaiskasvatuksen opettajien puheenvuorot sekä sairaalasta että päiväkodista sekä hallinnon puheenvuoron. Video on kestoltaan 12 minuuttia ja soveltuu esimerkiksi henkilöstön inklusiivista toimintakulttuuria ja monialaista yhteistyötä käsitteleviin tilaisuuksiin. Video on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esite ja juliste

Esite ja juliste sisältävät yhteistyömallin periaatteet, jotka on sovittu varhaiskasvatuspalvelujen ja HUSin välisenä yhteistyönä. Esitteestä ja julisteesta löytyvät suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Selvitys

Selvityksessä kuvataan varhaiskasvatusyhteistyötä ja sen muutoksia pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin välillä sekä sairaalan varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuspalvelujen välillä. Lisäksi kuvataan varhaiskasvatustyön moninaisuutta sairaalassa, sairaalan varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana. Lopuksi esitellään hankkeen aikana tehdyt kehittämistoimet yhteistyön vahvistamiseksi ja esitellään joitain kehittämisnäkökulmia.