OECD julkaisi uusimman tutkimuksensa lasten ja nuorten sosioemotionaalisista taidoista – Helsinki mukana jo toista kertaa

OECD:n toinen kansainvälinen tutkimus lasten ja nuorten sosioemotionaalisista taidoista on valmistunut. Helsingin kaupungin peruskoulut, lukiot ja Stadin ammattiopisto osallistuivat 14 muun maan joukossa suurtutkimukseen, johon vastauksensa antoivat viime syksynä noin 5000 helsinkiläislasta ja -nuorta, heidän vanhempansa, opettajansa sekä oppilaitosten rehtorit.

Kyseessä oli jo toinen OECD:n toteuttama tutkimus sosioemotionaalisista taidoista. Helsinki oli mukana myös OECD:n ensimmäisessä sosioemotionaalisia taitoja mitanneessa tutkimuksessa vuonna 2019, mikä mahdollistaa tulosten vertailun vuosien 2019 ja 2023 välillä.

OECD käyttää tutkimuksessa viitekehystä, johon kuuluu viisitoista tunne- ja vuorovaikutustaitoa viideltä osa-alueelta: tehtävien suorittaminen, tunteiden säätely, yhteistoiminta, avoimuus sekä toiminta ja vuorovaikutus muiden kanssa.