Osallistu ja vaikuta -opas helsinkiläisille oppijoille

Yhdessä nuorten kanssa koottu Osallistu ja vaikuta -opas esittelee vaikuttamisen monia mahdollisuuksia ja innostaa osallistumaan.

Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat Suomessa jokaisen kansalaisen perusoikeuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla osallisuus määritellään ennen kaikkea arjen tekoina, toisen ihmisen arvostuksena ja vuorovaikutuksellisena toimintana.

Toimialalla on laadittu yhdessä nuorten kanssa Osallistu ja vaikuta -opas (PDF), joka havainnollistaa erilaisia vaikuttamisen kanavia ja keinoja sekä pyrkii herättämään oppijoissa intoa tarttua asioihin ja muuttamaan epäkohtia. Opas on kirjoitettu motivoimaan lapsia ja nuoria osallistumaan ja toimimaan aktiivisesti. Opas antaa myös vinkkejä oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten toimintaan.

Oppaan lisäksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Helsingissä on koottu julisteeseen (PDF). Juliste havainnollistaa nuorille erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä kiinnostaviin kysymyksiin.

Osallistumista ja vaikuttamista harjoitellaan koulussa

Osallistumisen, aktiivisena kansalaisena toimimisen ja vaikuttamisen taitoja on tärkeä harjoitella. Oppijoiden on hyvä ymmärtää, miten omilla toimilla voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Osallistumisen ja vaikuttamisen harjoittelun kautta oppija pystyy löytämään itselleen mieluisimpia vaikuttamistapoja ja tarttumaan epäkohtiin jämäkämmin. Erilaisten vaikuttamisen kanavien ymmärtäminen ja niiden käytön harjoittelu sekä monipuoliset vuorovaikutustilanteet valmistavat oppijoita yhteiskunnassa toimimiseen, yhteistyöhön ja osallisuuteen.

”Lasten ja nuorten osallistuminen, aktiivisuus ja erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien tunteminen on tärkeää. Haluamme edistää kouluissamme ja oppilaitoksissamme näitä taitoja ja kannustaa lapsia ja nuoria tarttumaan asioihin ja toimimaan aktiivisesti. Nyt julkaistu Osallistu ja vaikuta -opas auttaa nuoria löytämään heille sopivia vaikuttamisen kanavia ja siten osaltaan tukee osallisuutta ja oman äänen löytämistä”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.