Kettu-kirja – tutkien, seikkaillen ja leikkien kohti kestävää tulevaisuutta

Kettujen kanssa kohti kestävää tulevaisuutta

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kehitetty yhdessä varhaiskasvatusalan ammattilaisten ja lasten kanssa Kettu-malli. Mallissa on seitsemän kettua, joiden kanssa perehdytään kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kestävän tulevaisuuden tekemiseen.

Kettu-kirja (.pdf)

Jokaisella ketulla on oma tarinansa, joka vie jonkin kestävyysilmiön äärelle. Esimerkiksi Retki-kettu tutustuu Kultakuoriaisen kanssa metsien lahopuiden merkitykseen (luonnon monimuotoisuus), Kokki-kettu ihmettelee Jongleeraavan Aavikkoketun kanssa ruoan riittävyyttä (ilmastonmuutos) ja Keksijä-kettu tutkii Lonni-Lokin kanssa muovien uusiokäyttömahdollisuuksia (kiertotalous). Kettujen tarinat eivät tarjoa valmiita vastauksia tai ratkaisuja vaan jättävät ne avoimeksi. Taustalla on ajatus siitä, että lapset pääsevät itse pohtimaan ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja keksien, tutkien ja leikkien.

Tarinoiden lisäksi jokainen luku sisältää kymmeniä toiminnallisia tehtäviä eli käpäliä. Käpälillä tunnustellaan, tutkitaan ja tartutaan kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Käpälät koostuvat todellisen maailman ilmiöistä, luovasta ajattelusta, tulevaisuuksien tutkimisesta ja uusien ratkaisujen pohtimisesta. Käpälät on suunniteltu niin, että niitä voi soveltaa lasten iän, kiinnostusten, ajatusten ja toiveiden mukaan.

Tehdään kestävä tulevaisuus yhdessä!

Katso myös Kettu-juliste (.pdf)

Seuraa kettuja Instagramissa: @kettukaverit