Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen arviointiin selkeyttä prosessikaavion avulla

Uudistuneet varhaiskasvatuslaki- ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022) velvoittavat arvioimaan annetun tuen vaikuttavuutta ja riittävyyttä. Tuen arviointityön tueksi on koottu prosessikaavio, jonka tavoitteena on selkeyttää vaikuttavuuden arviointiin liittyviä vaiheita. Kaaviossa on apukysymyksiä, jotka auttavat suunnittelemaan ja arvioimaan tukea.

Prosessikaaviossa kuvattu tuki voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Tuen arvioinnin vaiheet ovat:

  1. Tuen tarve havaitaan
  2. Tuen tarpeen arviointi
  3. Tuen tarpeen kuvaaminen
  4. Tavoitteen asettaminen
  5. Tukitoimien suunnittelu
  6. Tuen toteuttaminen ja seuranta
  7. Tuen vaikuttavuuden arviointi
  8. Jatkotoimenpiteet
  • Kaikkia vaiheita tarvitaan, jotta tuen vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Avaa prosessikaavio tästä: Tuen arvioinnin prosessikaavio

Varhaiskasvatuksessa arviointi kohdistuu aina annetun tuen ja tukitoimien arviointiin, ei lapsen arviointiin. 

Syksyllä 2024 julkaistaan uusi materiaali Tuen arvioinnin ja seurannan työkalut, jonka avulla voidaan seurata tuen vaikutuksia. Seurannan avulla mm. tuen riittävyys/riittämättömyys tulevat näkyväksi. Ilman seurantaa on lähes mahdotonta arvioida tapahtuuko odotettua muutosta.