Tarveperusteisen rahoituksen tilannekatsaus 2023

Helsingin kaupungin tarveperusteisella rahoituksella (TP-raha) pyritään kohdistamaan lisäresursseja peruskouluille, joissa niille on eniten tarvetta. Tähän tilannekatsaukseen on koottu taustatietoa ja koulujen kokemuksia tarveperusteisen rahoituksen (TP-raha) käytön tueksi. Tarkoituksena ei ole ohjata rahoituksen käyttöä kouluissa, vaan TP-rahaa vastaanottavat koulut päättävät itse saadun lisärahoituksen käytöstä. Koulujen henkilökunta tuntee parhaiten oman toimintaympäristönsä lisärahoitustarpeet. Tilannekatsaus on tuotettu osana valtion erityisavustusta koulusegregaation vähentämiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saanutta Helsingin kaupungin ”Kaikkien koulu” -hanketta.