OECD tutki helsinkiläislasten ja -nuorten tunne-, motivaatio- ja vuorovaikutustaitoja

Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset koulut osallistuivat vuonna 2019 ainutlaatuiseen suurtutkimukseen, johon vastauksensa antoivat peräti 6000 oppilasta, heidän huoltajansa, opettajansa ja koulujen rehtorit.