Helsingin verkkolukion laatukäsikirja

Kuva: Merek Sabogal/ Helsinki Partners

Helsingin verkkolukion laatukäsikirja on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Look -lukio-opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen 2021–2023 -hankkeessa. Käsikirja on tarkoitettu ensisijaisesti verkko-, etä- ja hybridiopetusta tarjoaville Helsingin kaupungin lukioiden opettajille, mutta myös muut tahot voivat hyödyntää opasta. Käsikirjaan on koottu kuvaukset laadukkaasta verkko-, etä- ja hybridiopetuksesta. Lisäksi mukana on paljon käytännön ohjeita opintokokonaisuuden suunnittelemisesta palkanmaksuun saakka. Käsikirja sisältää vinkkejä muun muassa laadukkaan opetuksen järjestämiseen ja opiskelijoiden osallistamiseen liittyen sekä esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja tehtävistä. Käsikirjan lopussa on liitteitä, joissa on linkkejä ja valmiita pohjia muun muassa opiskelijan kanssa käytävään viestintään.