Etikett: Grundläggande utbildning

22 sökresultat

STEAM-aktiviteter, den grundläggande utbildningen

Eleverna innoverade funktionell och hållbar Helsingfors i STEAM-utmaningstävlingen 2021–2022

Naturland

STEAM i praktiken: Uppgifter/Programmering inuti Minecraft

STEAM i praktiken: Python-programmering på passligt “paus-ställe”

OECD undersökte de emotionella färdigheterna och motivations- och interaktionsfärdigheterna hos barn och unga i Helsingfors

STEAM-utmaningar 2020-2021

Katapult på robot

Alternativ och kompletterande kommunikation med appen och tecken som stöd till talet

Valfria ämnen i årskurs 4-6

Mysteriet på “skolans namn”

Norden, ett klassiskt grupparbete men med en animation på ScratchJr som produkt

En naturvetenskaplig dag på universitetet

En digital berättelse från Asien eller Afrika

Jingle Bells med iPad, Scratch och Makey Makey

Helhetsskapande tema: Djur

Helhetsskapande undervisning med e-​portfolio som verktyg

Storyline “at the bus stop” i engelska för åk 4

Vardagskompetenser som ämnesövergripande temahelhet

Konkretisera hållbar utveckling