Läsförmåga och läsiver

Läskunnigheten utvecklas och läsning uppmuntras på många vis i Helsingfors!

Helsingfors har som mål att vara en huvudstad som värdesätter läsning och läsförmåga! På den här sidan har vi samlat olika slags material som producerats i Helsingfors som stöd för det arbete med läskunnighet och läsiver som yrkespersoner inom fostran och utbildning utför. Materialet kan emellertid användas fritt av gemene man.    

Lässteg – Läsiver tillsammans

Lässtegmaterialet har producerats som ett led i projektet Lukuinto – Läsiver, som siktade på att stärka läskulturen i Helsingfors. Materialet bidrar till att öka förståelsen för böcker som fenomen och böckers potential: multilitteracitet, kreativitet, arbete tillsammans, olika lärmiljöer och pedagogisk dokumentation är teman som berörts i olika projekt som satt boken i centrum. Tonvikten i arbetet har legat på samarbetet med lärare och barn inom småbarnspedagogiken samt förskole- och nybörjarundervisningen. Materialet har tillkommit utifrån det här samarbetet och består av fyra delar:

  1. Värderingar och målsättningar inom den pedagogiska verksamheten
  2. Verksamhetskultur som främjar läsning
  3. Den läsande lärarens modell
  4. Familj, samarbete och delaktighet

Materialet baserar sig på nationella och lokala läroplaner, facklitteratur och den nationella läskunnighetsstrategin, men framför allt på de idéer som uppkom under samarbetet med lärarna och försök i praktiken.

Läsivermodellen, som presenteras i det första kapitlet, hjälper att konkretisera olika åtgärder som syftar till att åstadkomma en gemenskap med intresse för läsning. I det andra kapitlet beskrivs en verksamhetskultur som stärker läsningen, och som stöd för arbetet presenteras materialet Läsecirkeln. I det tredje kapitlet reflekterar man över betydelsen av lärarens läsaridentitet i litteraturfostran och i fjärde kapitlet tar vi en titt på samarbetet med familjerna och utforskar olika lässtigar i Helsingfors.

Det i Lässteg nämnda tilläggsmaterialet

  • Läsecirkel för utvärdering och utveckling av läskulturen och pedagogik baserad på litteratur (på svenska, finska och engelska)
  • Barnens läsecirkel för utvärdering av läskulturen tillsammans med barnen (på svenska, finska och engelska)

Läsiver och -glädje!

Kontaktperson

Johanna Karlsson

planerare