Katapult på robot

Planering och byggande av katapult i trä. Fokus på funktion och hållbarhet vid tillverkningen. Den färdiga produkten monterades på en VEXiq robot. Samtidigt tillverkades ett slott i tyg för att ha något att skjuta på.

Målsättningar

 • bli bättre på att planera enskilt och i grupp
 • bli bättre på att tillverka en produkt i grupp
 • få en förståelse i grundläggande mekanik
 • kunna jobba med hårda och mjuka material i samma projekt

Vad gjorde ni?

Vi planerade och tillverkade katapulter i trä som sedan monterades på robotar för att skjuta kanonkulor mot ett slott i tyg som också tillverkats av gruppen. Mycket problemlösning krävdes. 

Hur gjorde ni?

Inspiration från filmer, planering ensam och i grupp, tillverkning i grupp med arbetsskeden som omfattade t.ex. fogtekniker och metall. 

Se även Katapult på Det här gör vi i Nordsjö.

Deltagare

Åk 6 i Nordsjö ls. 

Utvärdering

 • Samtal med gruppen
 • Svårt projekt men givande för de som lyckades
 • Alla hölls inte motiverade hela vägen

Material

 • virke
 • metall
 • robot

Fördelar

 • svårt projekt som kräver kunskaper i olika områden

Att utveckla

 • svårt projekt som kräver kunskaper i olika områden
 • vissa tappade fokus då projektet var svårt

Teamet

Nordsjö lågstadieskola