OECD undersökte de emotionella färdigheterna och motivations- och interaktionsfärdigheterna hos barn och unga i Helsingfors

Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset koulut osallistuivat vuonna 2019 ainutlaatuiseen suurtutkimukseen, johon vastauksensa antoivat peräti 6000 oppilasta, heidän Helsingfors stads finskspråkiga och svenskspråkiga skolor deltog 2019 i en unik, stor undersökning som besvarades av inte mindre än 6 000 elever, deras vårdnadshavare, lärare och skolrektorer.